IKO DNA

IKO DNA

IKO DNA

Onder ons DNA verstaan we de manier waarop onze medewerkers bijdragen aan het verkleinen van de ecologische footprint, en hoe wij met elkaar omgaan.
Noem het, hoe we ons gedragen.

We hechten veel belang aan het welzijn van onze medewerkers. Zo zetten we niet alleen in op een gezonde, maar ook een veilige werkomgeving. We volgen de regel- en wetgevingen strikt op en streven naar ‘zero accidents’.

Daarnaast focussen we ook op duurzame mobiliteit, digitalisering en ergonomie en motiveren we onze medewerkers om mee te gaan in onze initiatieven.

Wij zijn absoluut gekant tegen kinderarbeid en discriminatie. De werkomstandigheden van iedereen waarmee IKO (on)rechtstreeks werkt, moeten dan ook optimaal zijn.

Onze productiemedewerkers participeren in de veiligheidsdoelstellingen en
kwaliteitsprogramma’s van IKO. Met diverse incentiveprogramma’s
wordt dit aangemoedigd.

Onze planeet botst op haar limieten. Bij IKO maken we concreet werk van verduurzaming van onze producten en processen.
Uit respect voor onze planeet Aarde.

Dirk Theuns
CEO IKO Insulations Europe, IKO NV, & IKO BV

Mobiliteit

Wij voeren een actief beleid omtrent carpooling en stellen een bovengrens aan de CO2-uitstoot voor onze leasewagens. Dieselrijden wordt ontmoedigd, elektrisch rijden wordt gestimuleerd.

Binnen elke categorie is elektrisch rijden mogelijk. Op onze terreinen staan dan ook onze eigen laadpalen. Waar mogelijk zien we ook volledig af van reizen.

Kantoor

Op onze kantoren beperken we het gebruik van single-use plastics actief tot een minimum. We zetten ook verder in op digitalisering. Voor interne en externe communicatie, maken we steeds vaker gebruik van conference calls. Digitaal werken, vermindert ook het papierverbruik. We gebruiken zoveel mogelijk verantwoord geproduceerd papier (FSC) en nemen drukwerk uitsluitend af van (preferred) suppliers die de juiste milieucertificaten hebben.

SDG's

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn in 2015 vastgesteld door de internationale gemeenschap als onderdeel van de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waarmee landen van de wereld gezamenlijk beloofden armoede uit te bannen, duurzame en inclusieve ontwikkelingsoplossingen te vinden, ieders mensenrechten te waarborgen en zorg te dragen in het algemeen dat er in 2030 niemand achterblijft.

Er zijn 17 SDG’s gedefinieerd, met 169 bijbehorende doelstellingen, die tegen 2030 moeten worden bereikt. Ze pakken de mondiale uitdagingen aan waarmee de wereld wordt geconfronteerd en pakken alle dimensies van duurzame ontwikkeling op een evenwichtige en geïntegreerde manier aan.

IKO focust op 5 van deze doelstellingen om zo een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Agenda 2030. We zijn vastbesloten om deze SDG’s in al ons beleid te implementeren.

IKO values

IKO Values

Wij geloven dat samenwerken om kennis en inzichten te delen in een klimaat van teamwork en operationele perfectie zal leiden tot het beste aanbod voor klanten en een gezonde werkomgeving voor werknemers.

Wij geloven dat door eerlijk, respectvol en verantwoordelijk te handelen en door rekenschap af te leggen, we op een integere manier onze bedrijfsvoering doen.

Wij geloven dat bij elke beslissing rekening moet worden gehouden met de huidige en toekomstige gevolgen voor werknemers, klanten en leveranciers, alsook met het waarborgen van een blijvend succes van de organisatie.

Wij geloven dat door onszelf voortdurend uit te dagen om alles wat we doen te verbeteren, we een meerwaarde creëren voor iedereen.

Wij geloven dat bescheiden zijn zorgt voor een eerlijke, open en respectvolle interactie met alle mensen, zowel intern als extern en ongeacht hun rol.

Wij geloven dat een open blik hebben, alternatieven overwegen, en bereid zijn tijdige beslissingen te nemen op basis van kennis, ervaring en degelijke informatie, belangrijk is voor ons succes.

Deelname aan duurzaamheidsinitiatieven

Op lokaal niveau nemen onze units deel aan diverse duurzaamheidsinitiatieven.

België

  • Aansluiting bij de energiebeleidsovereenkomst van de Vlaamse Overheid
  • Acties voor De Warmste Week van Studio Brussel
  • Natuurpunt

IKO Antwerpen (de hoofdzetel) maakt onderdeel uit van het Blue Gate-initiatief, het eerste eco effectieve, watergebonden en klimaatneutrale bedrijventerrein in België. Meer weten? Surf naar: www.bluegateantwerp.eu

Nederland

  • Deelname aan IcDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen): het grootste centrum voor duurzaam bouwen in Nederland.
  • DUBOkeur®-keurmerken op diverse producten. Bij producten met dit keurmerk vinden er geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product.
  • Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid.
  • De partners van Nationaal Daken Plan werken samen aan concrete acties en producten. IKO zet zich in voor een verbreding van de mindset op het gebied van multifunctioneel dakgebruik; het doel is om de maatschappelijke winst die met multifunctionele daken te realiseren is, breder bekend te maken.
  • Trees for all: aanplant van 650 bomen in Nederland en enkele ontwikkelingslanden.

IKO B.V. en IKO Insulations B.V. zijn gevestigd op Industriepark Port of Moerdijk. Door plaatsing van 7 windturbines en ingebruikname van een zonnepark met ruim 18.000 zonnepanelen zal het Industriepark vanaf 2030 volledig energieneutraal zijn.

IKO BV

IKO Insulations BV

IKO NV

Copyright © 2021 IKO | Webdesign by IC Solutions