IKO Graphite Roof

IKO Graphite Roof

IKO Graphite Roof: de hoogste brandwerendheid en veiligheid voor mens en milieu

Het IKO graphite roof optimaliseert de veiligheid van personen bij evacuatie en interventie bij brand. Bij de ontwikkeling van het IKO graphite roof concept stelde IKO de hoogste eisen. Het expandeerbaar grafiet is uitermate milieuvriendelijk. Het specifiek “zwel-effect” schermt de vlam af en dus ook de hitte, stopt het afdruppen van de coating en onderdrukt de rook.

Een brand kan zowel een interne als een externe oorzaak hebben. Vooral bij een brandoorzaak van buitenaf, het zogenaamde vliegvuur, zijn er mogelijkheden om met een dakbedekking binnen een goed geconcipieerd bestek, een bescherming te bieden die de verspreiding van het vuur tegenhoudt of vertraagt. De brandwerende toplaag IKO pantera en IKO carbon Hi-speed met ingebouwde graffiettechnologie hebben de brandtestmethoden met glans doorstaan.

 

Brandwerende bitumen dakbaan

  • Brandwerendheid door grafiettechnologie.
  • De rol heeft een brandklasse Broof T1-T4. Dit is het hoogst haalbare.
  • De brandwerendheid wordt behaald door het natuurlijk grafiet en niet door schadelijke brandvertragers. Deze technologie is gepatenteerd.
  • Zelfdovend effect.
IKO bv graphite roof
IKO bv graphite roof
Productbladen verzenden via email