Weverling

Weverling

Weverling Groenproviders

Weverling Groenproviders realiseert en onderhoudt daktuinen. Het gaat daarbij om intensieve daktuinen, hierbij heeft een dak een gebruiksfunctie in combinatie met beplanting die u ook in een gewone tuin kunt vinden zoals vaste planten en heesters. Ook verzorgt Weverling groendaken. Dit zijn vaak extensieve daken, voorzien van goede dakbedekking met een opbouw waar sedum op aangebracht is. De combinatie met PV-panelen is ook een optie die steeds vaker gevraagd wordt. Sedum zorgt naar isolatie ook voor regulering van de warmte, waardoor de opbrengt aan zonne-energie nog beter is. 

Voor de waarde van vastgoed en het optimaal benutten ervan is een daktuin of groendak een meerwaarde.

De daktuinen die Weverling aanlegt zijn onder andere gemeenschappelijke daktuinen of dakterrassen van VVE’s en woningcorporaties, maar ook gebruiksdaken van kantoren of zorginstellingen. Daktuinen en groendaken zorgen naast een mooi uitzicht voor extra leef- en recreatiemogelijkheden, iets waar zeker in het stedelijk gebied erg veel vraag naar is. En niet in de laatste plaats; het is belangrijk voor waterbuffering en stimulering van de biodiversiteit.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weverling.nl

Productbladen verzenden via email