Leveranciers cursussen IKO aangemerkt als scholingsdagen

Leveranciers cursussen IKO aangemerkt als scholingsdagen

conform voorwaarden CAO BIKUDAK

De onderstaande cursussen van IKO B.V. worden eind juni 2018 opgenomen in het register van leverancierscursussen.

  • Training IKO bitumen dakbanen
  • Training IKO Armourplan PVC dakbanen
  • Training Hertalan EPDM dakbanen
  • Training Resitrix EPDM dakbanen

Dat wil zeggen dat deze cursussen nu worden aangemerkt als scholingsdagen zoals beschreven in de cao BIKUDAK. In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is onder andere vastgelegd dat voor de werknemer scholingsrecht en voor de werkgever scholingsplicht bestaat.

Dat betekent concreet als u een training volgt bij IKO b.v. u deze vanaf heden kunt wegschrijven als scholingsdag. Het kost uw organisatie niets extra om deze training te volgen omdat de dagen verplicht aangeboden moeten worden aan het personeel conform bovengenoemde CAO.

IKO B.V. is erg verheugd met dit nieuws want slechts onder bepaalde voorwaarden worden leverancierscursussen aangemerkt als scholingsdagen.

Het volledige register van geregistreerde leverancierscursussen kunt u hier raadplegen:
http://www.administratienet.nl/downloads/Documents/Overig/SF-BIKUDAK-overzicht-meetellende-leverancierscursussen-2018.pdf

Productbladen verzenden via email