F.A.Q.

F.A.Q.

F.A.Q.

Bitumineuze dakbedekking

APP en SBS zijn de meest voorkomende bitumen dakbanen. APP (Atactisch PolyPropyleen) is een kunststof (plastomeer) welke wordt toegevoegd aan bitumen. APP heeft hierdoor een sterk verbeterde weerstand tegen UV straling SBS (styreen butadieen styreen) is een kunstmatig gefabriceerd rubber (elastomeer) welke wordt toegevoegd aan bitumen. SBS heeft hierdoor een sterk elastisch karakter met een hoge hechtkracht.

Onderlagen worden in tweelaagse bitumen systemen toegepast, de onderlaag kan losliggend, verkleefd of mechanisch worden bevestigd op de ondergrond, waarna deze word voorzien van een bitumineuze toplaag.

Dampremmende lagen worden toegepast onder het aan te brengen isolatiepakket. Voor elke klimaatklasse is hiervoor een geschikte IKO dampremmer beschikbaar. Dampremmende lagen worden altijd geadviseerd en zijn verplicht op steenachtige ondergronden, en bij toepassing van PIR, PUR, MWR, EPS en XPS isolatieplaten.

Een dampdrukverdelende laag voorkomt geconcentreerde vochtophopingen onder de dakbedekking. Tussen de plaatsen waar de bedekking aan de ondergrond bevestigd is, kan de dampspanning zich verspreiden zodat er geen blazen kunnen ontstaan. De dampdruk wordt verdeeld. De dampdrukverdeling kan in een tweelaags systeem door middel van een onderlaag of in een éénlaagse renovatie door middel van een thermbaan worden uitgevoerd.

Kunststof dakbedekking

PVC staat voor polyvinylchloride, en is uitermate geschikt als waterdichting. De gewapende PVC dakbanen kunnen zowel losliggend, verlijmd of mechanisch worden aangebracht. De onderlinge overlappen worden conform NEN 6050 door middel van hete lucht tot stand gebracht. PVC heeft goede mechanische eigenschappen, is UV bestendig en esthetisch fraai

EthyleenPropyleen Dieen Monomeer (EPDM) staat bekend om de lange levensduur, milieuvriendelijkheid en verwerkingsgemak. De EPDM dakbedekking kan in banen of in membranen worden aangebracht, in alle bekende daksystemen. Naden en overlappen kunnen, in de verschillende systemen worden gerealiseerd door lijm/kit verbindingen, óf door middel van verbindingen met hete lucht.

Isolatie

Met de R-waarde wordt de warmteweerstand van een materiaal laag bedoeld. De Rd waarde geeft de thermische waarde van een bepaalde isolatie aan, de Rc geeft de waarde van een bepaald deel van de constructie weer.

De λ-waarde ofwel de lambda-waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt. De λ-waarde geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal met een dikte van 1m en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. De λ-waarde wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de λ-waarde van een materiaal, hoe beter de thermische isolatie.

  • PIR  (Polyisocyanuraat)
  • EPS (geëxpandeerd polystyreen)
  • XPS (geëxtrudeerd polystyreenschuim)
  • Steenwol (vervaardigd uit diabaas of basalt)

Dakconstructies

Een warm-dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie.
Een koud-dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie.
De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie. Een dergelijke constructieopbouw wordt afgeraden in verband met condensatie problemen die kunnen ontstaan.

Dit zijn de meest gangbaar uitgevoerde daksystemen.
Bij losliggende systemen wordt het dak na aanbrengen dakbedekking voorzien van een grind, tegel of andere geschikte ballastlaag.
In een mechanisch systeem wordt het systeem door middel van geschikte bevestigers windvast aan de bouwkundige ondergrond gemonteerd.
Bij verkleefde systemen wordt het dakbedekkings-systeem verlijmd of zelfklevend bevestigd.

Een omgekeerd dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie op de waterkerende laag is aangebracht. Deze constructies dienen altijd geballast te worden. Dergelijke constructies komt men tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken. Geschikte isolatie voor het omgekeerd-daksysteem is XPS (geëxtrudeerd polystyreen).

Onderhoud aan gebouwen en dus ook daken is in de wet geregeld. Het advies van IKO B.V. is: houdt uw dak schoon en controleer de naden en de details van de dakbedekking. Zorg ervoor dat u minimaal 1 maal per jaar reinigend en preventief onderhoud uit laat voeren. Dit onderhoud kunt u middels een onderhoudscontract uitbesteden aan een dakdekkersbedrijf. 
Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw dak.

Stilstaand water op een dak is niet goed. Vervuiling, zoals algen, kan de dakbedekking langzaam aantasten. Hierdoor zal een bedekking versneld kunnen verouderen. Advies is dan ook altijd zorg te dragen voor een goed afschot.

Productbladen verzenden via email