Berekeningen

Berekeningen

Berekeningen

Als extra service voor onze relaties maken wij op verzoek bouwfysische- en windbelastingsberekeningen. Deze berekeningen worden altijd gemaakt volgens de laatst geldende regelgeving. Klik op de betreffende link als u een aanvraag wilt doen voor een van deze berekeningen.

Een goed dak is niet vanzelfsprekend, deze moet berekend worden.

IKO bv garanties
Productbladen verzenden via email