Recycle

Recycle

Recycling van bitumen

In onze diverse productielocaties nemen gerecyclede grondstoffen een steeds belangrijkere plaats in. Deze komen grotendeels van het productie- en verwerkingsproces van de bitumen dakrollen. Dankzij een nieuwe recyclingmachine worden dakbaanresten onder hoge druk verkleint tot “crumbs” van 1 cm. Deze crumbs worden in handzame hoeveelheden gebundeld en in de mengmachine aan het coatingmengsel toegevoegd en gehomogeniseerd.

Daarnaast participeert IKO B.V. in Bitumen Recycling Nederland, een initiatief van VEBIDAK (vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) en Probasys Benelux (de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen) met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

 

Recycling IKO enertherm PIR
Zo worden o.a. pet-flessen gerecycled en gebruikt in het productieproces van één van onze grondstoffen van PIR-isolatie. Bovendien wordt in het productieproces van IKO enertherm isolatie het frees- en zaagafval verwerkt tot briketten. Deze briketten worden gebruikt als toeslagstof in beton.

IKO heeft oog voor het milieu!

IKO bv recycle