EIA / SDE+

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

 

Het voordeel van EIA

Met EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten-of vennootschapsbelasting.
  • De investering betreft bestaande bedrijfsgebouwen. Koel-of vriesruimten zijn uitgesloten
    U combineert de aanleg van dakbedekking met na- isolatie, waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen R = Σ (Rm) = (d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2 K/W t.o.v. de oude situatie. Hierbij kan de bestaande dakbedekking worden gehandhaafd en is het al mogelijk om met een IKO enertherm PIR Alu, dikte 50mm ( Rd 2,25) gebruik te maken van deze regeling.
  • De investering in na-isolatie komt tot maximaal 20 euro/m2 voor EIA-aftrek in aanmerking, de investering in na-isolatie en witte dakbedekking samen tot maximaal 30 euro/m2. Daarbij maakt het niet uit waaraan de investering wordt besteed. Bijvoorbeeld: Is de investering in na-isolatie lager dan 20 euro per m2, dan is er meer dan 10 euro beschikbaar aan aftrek voor de witte dakbedekking. Deze kunt u verrekenen met de af te dragen vennootschaps- of inkomstenbelasting.
  • Alle IKO enertherm PIR isolatie en witte IKO dakbedekking komen voor deze regeling in aanmerking.
  • Het is dus ook mogelijk alleen de investering in na-isolatie uit te voeren, witte dakbedekking is hierbij niet verplicht
  • De dakbedekking moet worden aangebracht op een bestaand dak (renovatie project)
  • Het IKO Carrara daksysteem moet tenminste een isolerende meerwaarde hebben van 2,00 m²K/W ten opzichte van de oude situatie.

Bronvermelding: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

 

SDE+ 2017

De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaar 2017 is gesloten. In september gaat de nieuwe ronde van start met een budget van 6 miljard euro. Als vuistregel kan grofweg gezegd worden dat middels de SDE+ 2017 een voordeel van 4,5 euro cent per kW/h gedurende 15 jaar worden behaald. Dit komt neer op circa 75% van het investeringsbedrag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze partner Bluehome.

Bronvermelding: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

 

Voorbeeld plaatselijke subsidie regelingen

Rotterdam: Bij aanleg van een groendak in de gemeente Rotterdam komt u in aanmerking voor een subsidie van 20,- euro per m2 mits het groendak een water bufferend vermogen heeft van 25 liter per m2.

 

Investering in het milieu is goud waard.

IKO bv EIA / SDE+