DoP’s

DoP’s

DoP's

Prestatieverklaring / Declaration of Performance (DoP)

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening voor Bouwproducten van kracht, ook wel Construction Products Regulation (CPR) genoemd. Deze Verordening vervangt de Europese Richtlijn voor Bouwproducten, tevens bekend als Construction Products Directive (CPD). Vanaf dat moment vormen de Europese regels voor bouwproducten voor de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) het wettelijk kader voor het in de handel brengen en verhandelen van bouwproducten in Europa.

Vanaf 1 juli 2013 dienen fabrikanten van bouwproducten een Prestatieverklaring (ook wel Declaration of Performance (DoP) genoemd), beschikbaar te stellen voor producten die voorzien zijn van een CE-markering. In de DoP wordt omschreven welke prestaties het product heeft in relatie met de beoogde toepassing van het product. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

De prestatieverklaringen van onze producten zijn te vinden op: www.ikodop.eu

Productbladen verzenden via email