De WoonwijzerWinkel in Parkstad Limburg opende haar deuren

De WoonwijzerWinkel in Parkstad Limburg opende haar deuren

Iedereen die op zoek is naar mogelijkheden om te besparen op de energierekening en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van zijn of haar woning, kan binnenkort in Parkstad terecht in de WoonWijzerWinkel. Vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid in en aan de woning komen in deze winkel samen. De WoonWijzerWinkel is hèt energieloket van de Parkstad-gemeenten

In de winkel, die afgelopen zomer in Parkstad zijn deuren heeft geopend, kunnen bezoekers terecht voor betrouwbaar en objectief advies op maat over de mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen woning of huurwoning en de aanschaf van duurzaamheidsproducten. Van simpele isolatiematerialen tot meer complexe oplossingen zoals
warmtepompen. Ook wordt informatie verstrekt over subsidies en financieringsmogelijkheden. 

Uit het Tevredenheidsonderzoek Zonnepanelenproject (uitgevoerd door de Universiteit Maastricht / Zuyd Hogeschool) blijkt dat consumenten geïnteresseerd en bereid zijn tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen als deze betaalbaar zijn, er transparant en onafhankelijk advies wordt gegeven, de rol van de gemeente hierin duidelijk is en er hulp is bij het vinden van financieringsmogelijkheden zoals subsidies of leningen. De WoonWijzerWinkel voorziet in al deze behoeftes en zet in op maximale ontzorging.

Wij weten dat onze inwoners graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming. Betaalbaarheid in combinatie met betrouwbaar onafhankelijk advies en ontzorging, zijn daarbij doorslaggevende factoren. Met de WoonWijzerWinkel geven we als samenwerkende Parkstad-gemeenten invulling hieraan. En we gaan regionale installateurs nadrukkelijk uitnodigen om mee te doen.

Freed Janssen, portefeuillehouder Duurzaamheid, Stadsregio Parkstad Limburg ​

De WoonWijzerWinkel is een initiatief van de samenwerkende Parkstad-gemeenten. Na onderzoek in binnenen buitenland, is er voor gekozen om niet een eigen idee te ontwikkelen maar te kiezen voor het beproefde concept van de WoonWijzerWinkel Rotterdam. En dit toe te snijden op de situatie in Parkstad. De WoonWijzerWinkel in Parkstad gaat actief de samenwerking zoeken met regionale installateurs. Met als economische spin-off een geschatte extra economische omzet in de regio van € 100 miljoen en een forse impuls voor de regionale werkgelegenheid.

In Zuid-Limburgs verband wordt een Regionale Energie Strategie opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het nationale Klimaatakkoord. Met de WoonWijzerWinkel komt het halen van deze doelen een stuk dichterbij. Gebaseerd op de ervaringen vanuit Rotterdam wordt ingeschat dat na 10 jaar in Parkstad ca. 75.000 huishoudens zijn bereikt met een daadwerkelijke verduurzaming bij 15.000 woningen. Dan zou in 2030 al 66% van de totale energiebesparingsopgave die de regio tot 2040 in de woningsector heeft, zijn gerealiseerd.

Voor IKO is sponsoring van topsport meer dan een logo op een truitje Bent u

Lees meer >>

Het maken van een van een afschotdak was nog nooit zo eenvoudig. IKO breidt het

Lees meer >>

IKO BV Nederland kent ook dit jaar weer een eindejaarssluiting en wel op de volgende

Lees meer >>
Productbladen verzenden via email