Dak verpleeghuis De Dormig duurzaam en coronaveilig vernieuwd

Dak verpleeghuis De Dormig duurzaam en coronaveilig vernieuwd

"Vanwege enkele minder geslaagde ingrepen in het verleden vertoonde het dak van verpleeghuis De Dormig in Landgraaf lekkages. Besloten werd de volledige dakopbouw te vervangen door het concept IKO Eco Roof. Daarmee werden de technische problemen op de in totaal acht dakvlakken verholpen en bovendien werd het dak verduurzaamd."

Roofs december 2020

Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf is een locatie van de Meander Zorggroep en bestaat uit onder andere verpleeghuiszorg voor bewoners met dementie en lichamelijke beperkingen. Afgelopen najaar werd, na een lange voorbereiding, het volledige dak van de locatie in Landgraaf vernieuwd. Dit was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke toplaag niet meer voldeed. De onderliggende isolatielaag (PUR) was doorweekt geraakt en ook in het gebouw waren al lekkages merkbaar.

Duidelijk was, dat er een nieuw daksysteem nodig was. In plaats van eenvoudigweg de bestaande dakopbouw te vervangen, werd in overleg met dakbedekkingsbedrijf Frans Smeets bv uit Beek nagedacht over een extra toegevoegde waarde van het dak. Het dakbedekkingsbedrijf is, met één ander bedrijf, vaste partner van de Meander Zorggroep. Daarnaast is het bedrijf premium partner van fabrikant IKO. 

Premium partner betekent dat men feitelijk opereert als ‘ambassadeur’ van de fabrikant, die alle onderdelen van een dakopbouw levert en zodoende ‘concepten’ kan aanbieden (zie ook Roofs augustus 2020). Een concept is een volledig op elkaar afgestemde dakopbouw, waarmee een maximale kwaliteit kan worden geboden, de fabrikant heeft diverse concepten voor de verschillende daktoepassingen in het assortiment.

In overleg met het dakbedekkingsbedrijf is gekozen voor het IKO Eco Roof-concept. Het concept behelst een witte dakbedekking (IKO carrara) die het zonlicht reflecteert (waardoor bespaard wordt op het gebruik van de airco). Bovendien is de dakbedekking aan de bovenzijde voorzien van de zogeheten ‘Air Care Technology’, waarmee de dakbedekking een luchtzuiverende werking krijgt. Stikstof- en zwaveldioxide worden onder invloed van UV-licht omgezet in milieuneutrale stoffen, die weggespoeld worden door de regen. Dit resulteert in een aantoonbare verbetering van de luchtkwaliteit. De dakbedekking is voorzien van een DUBOkeur van NIBE.

 

Techniek

De volledige bestaande dakopbouw is tot op de betonnen ondergrond verwijderd. Vervolgens heeft het dakbedekkingsbedrijf een dampremmende laag gelegd. Hier bovenop is een PIR isolatielaag van 14 cm aangebracht. Hiermee werd een isolatiewaarde bereikt van Rc=6. Om geluidsoverlast voor de bewoners van het verpleeghuis te voorkomen, is ervoor gekozen om de isolatielaag verlijmd aan te brengen. Om dezelfde reden zijn tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld geen radio’s gebruikt door de dakdekkers.

Hier bovenop is de witte, bitumineuze dakbaan IKO carrara toegepast. De gedachte achter de toepassing van een witte dakbaan is dat deze het zonlicht reflecteert en zodoende warmt de onderliggende ruimte minder snel op. Dit levert een besparing in de kosten voor airco op. Bij een goede isolatie, zoals hier is toegepast, betekent het ook dat de temperatuursverschillen in de dakopbouw minder groot zullen zijn, wat betekent dat de opbouw minder ‘werkt’: dat is levensduurverlengend, omdat de materialen minder snel zullen slijten. De mate van reflectie wordt (op een schaal van 0-100) inzichtelijk gemaakt met de SRI (Solar Reflectance Index). De SRI van deze dakbaan is 82, wat tot nu het hoogst haalbaar is met een witte, bitumineuze dakbedekking.

Voor het dakbedekkingsbedrijf had het dak nog diverse complexe detailleringen, met name vanwege de aanwezigheid van luchtbehandelingskasten en airco’s op het dak. Door de dikkere isolatielaag moesten ook dakranden en aansluitingen worden verhoogd. Al met al een complexe klus, ook al vanwege het behoorlijke dakoppervlak, verdeeld over acht dakvlakken, dat door het dakbedekkingsbedrijf tot een goed einde is gebracht. Bij het concept hoort een 10+5 jaar verzekerde all-in garantie. Dit houdt in de verzekerde garantie na 10 jaar met nog eens 5 jaar wordt verlengd, na inspectie van het dak. Tijdens de werkzaamheden werd de kwaliteit van de werkzaamheden bovendien gemonitord, zodat men bij oplevering de garantie kon afgeven.

Samenwerking

Onderscheidend aan dit project was de intensieve com­municatie tussen de verschillende betrokken partijen. Het werken op het dak van een verpleeghuis stelt hoge eisen aan alle betrokkenen en hier is door de organisatie van Frans Smeets bv door de uitgebreide ervaring in dit type ­werken optimaal op ingespeeld. De voorbereiding van het werk heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor de werkzaamheden zelf relatief vlot konden worden uitgevoerd, met een minimum aan overlast voor de bewoners. Al in het voortraject zijn alle aspecten van dit project (ook bijvoorbeeld de veiligheid van de werkzaamheden) zodanig met de opdrachtgever besproken, dat hier tijdens de werkzaamheden feitelijk niet meer over hoefde te worden gesproken. Gedurende de werkzaamheden werd de voortgang wekelijks besproken en doordat de communicatielijnen kort waren, kon snel worden geschakeld als dat nodig was.

Duurzaamheid

De toepassing van het IKO Eco-concept is een keuze voor duurzaamheid geweest. De gunstige effecten van de reflecterende dakbedekking op de onderliggende ruimte en de dakconstructie gaf de doorslag. De isolerende werking van het dak is sterk verbeterd en men overweegt ook zonne­panelen op het dak toe te passen.

Veiligheid

Aan de werkzaamheden lag een uitgebreid VGM-plan ten grondslag. Hier is in de voorbereiding veel tijd aan besteed. Wat betreft valbeperkende maatregelen zijn de werkzaamheden beveiligd door steigers en tijdelijke randbeveiligingssystemen. Voor een veilig preventief dakonderhoud (waar dakbedekkingsbedrijf Frans Smeets bv eveneens verantwoordelijk voor is), is vervolgens een permanent valbeveiligingssysteem toegepast. Omdat het een werk op een verpleeghuis betreft, was het ook belangrijk een goed plan met betrekking tot corona­veiligheid te hebben. De indeling van de werkzaamheden en de routing was dan ook zodanig ingericht dat de dakdekkers niet binnen hoefden te komen. Op het buitenterrein was de bouwplaats zodanig ingericht dat de medewerkers van het dakdekkersbedrijf de zorgmedewerkers, cliënten en familie van de cliënten van het verpleeghuis niet tegen zouden komen. Omdat het dakbedekkingsbedrijf ruime ervaring heeft met het werken op verpleeghuizen, kon het in de voorbereiding een goede inbreng hebben.

Esthetiek

Het verpleeghuis verschilt in de uitstraling niet veel van andere verpleeghuizen die in de jaren ’90 zijn gerealiseerd. Het dak is ook niet ontworpen als zichtdak, hoewel het dak wel degelijk zichtbaar is vanuit verschillende delen van het gebouw. Al met al geldt dat het dak door de renovatiewerkzaamheden ook esthetisch is verbeterd. De dakbedekking is zichtbaar kundig aangebracht en in die zin behelzen de werkzaamheden een duidelijke esthetische verbetering. ■

Dakrenovatie verpleeguis De Dormig, Landgraaf

  • Opdrachtgever MeanderGroep, Landgraaf
  • Dakdekker Dakbedekkingsbedrijf Frans Smeets bv, Beek
  • Leverancier dakmaterialen IKO, Moerdijk

 

 

Tekst: Edwin Fagel 

Productbladen verzenden via email