Blog

ProBitumen Benelux zet in op circulaire economie

ProBitumen Benelux zet in op circulaire economie

“Circulariteit is onze grootste uitdaging de komende jaren”, zegt Dirk Theuns, voorzitter van het op 1 januari 2019 opgerichte ProBitumen Benelux, ontstaan na een fusie van de brancheverenigingen Probasys Benelux en Bitubel. “Ons streven is dat zoveel mogelijk bitumen dat van de daken komt, weer wordt ingezet bij de productie van nieuwe dakbanen.”

De nieuwe vereniging wordt gevormd door de lokale werkmaatschappijen van De Boer Waterproofing, Icopal, IKO, Derbigum, Soprema en Wédéflex. Deze leden behoren tot de grootste spelers op het gebied van bitumen dakbanen en bedienen veruit het grootste deel van de Nederlandse en de Belgische markt. “Drie bedrijven waren al lid in zowel België als Nederland, dus was deze stap vrij logisch.

De nieuwe website is sinds kort ook in de lucht: www.bitumeninfo.org. Dat vroeg wel enige voorbereiding, omdat deze nu ook Franstalig moet zijn. Daarnaast heb je te maken met verschillende begrippen in het Nederlands en het Vlaams. Maar dat is dan ook wel weer de charme van de vereniging. Hoewel de vereniging zich richt op meer uniformiteit in de gehele Benelux, blijft er nadrukkelijk aandacht voor de lokale verschillen”, zegt directeur Peter Ligthart, voorheen directeur van Probasys Benelux.

Voorzitter Dirk Theuns (links) en directeur Peter Ligthart: “Wij hebben in de bouw altijd vooropgelopen op het gebied van kwaliteitsborging, certificering van dakbanen en dakdekkers en verzekerde garantie”.

Bitumen recycling

Bitumen dakbanen zijn zeer goed te recyclen tot een gelijkwaardig product. Van downcyclen is derhalve geen sprake. Bovendien neemt de kwaliteit van de componenten in de loop van de tijd nauwelijks af. Om recycling mogelijk te maken, is op initiatief van Probasys Benelux in 2014 Bitumen Recycling Nederland (BRN) gestart. “Doelstelling was een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik ervan mogelijk te maken. De praktijk bleek weerbarstiger dan voorzien, maar de leden van ProBitumen hebben besloten nu door te pakken. Het uitgangspunt is dat wat van het dak komt, zoveel mogelijk ook weer op het dak wordt gebruikt. Dat is hoogwaardig hergebruik dat past bij onze visie op de circulaire economie”, aldus Dirk Theuns.

De voorzitter vertelt dat er een groot commitment is onder de leden van ProBitumen: “Een goed georganiseerde inzameling en verwerking heeft prioriteit, evenals het delen van kennis over recycling. Het is dan uiteindelijk aan de leden zelf op welke wijze en in welke mate het vrijkomende bitumen in nieuwe bitumen dakbanen wordt verwerkt.”
Aan de kwaliteit van circulaire bitumen dakbanen worden ook geen concessies gedaan. Peter Ligthart: “We gaan voor A-kwaliteit: hoogwaardige circulaire dakbanen die als onder- en toplaag zijn toe te passen. We verwachten dat in de nabije toekomst een groot deel van de nieuwe bitumen dakbanen uit gerecycled materiaal zal bestaan.

De dakbedekking die voor recycling in aanmerking komt, komt voor een belangrijk deel vrij bij de sloop van gebouwen. Het verwijderen van bitumen dakbedekking is gedurende de levensduur van het gebouw normaal gesproken niet nodig. Door goed beheer en onderhoud en door de mogelijkheid van aanpassingen of overlagen, eventueel in combinatie met verbetering van de thermische isolatie, maakt bitumen dakbedekking de gehele levensduur van een gebouw mee. De kwaliteit van de dakbedekking die bij gebouwsloop vrijkomt, neemt in de loop van de tijd toe, waardoor het percentage herbruikbare oude dakbedekking toeneemt.

Foto: BMI

Ontwerpfase

De succesfactor van bitumenrecycling ligt voor een belangrijk deel ook in de ontwerpfase. Dirk Theuns legt uit: “Zorg dat de bitumen dakbanen zo veel mogelijk mechanisch of losliggend geballast worden toegepast, zodat ze later eenvoudig zijn te scheiden. Een tweelaags systeem is geen probleem voor recycling. Als je alles verkleeft, is het vrijkomende bitumen verontreinigd met isolatie, lijmresten en andere materialen. Dat maakt recycling heel lastig. Gelukkig hebben onze leden veel contact met ontwerpers en dakdekkers en zitten we ook in normcommissies, onder meer op het gebied van mechanisch bevestigen. We dragen op die manier bij aan de ontwikkeling van de wijze waarop bitumen dakbanen worden toegepast.

Platte daken bieden grote mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Daarbij moet niet worden vergeten dat waterdichting de primaire functie is. Bij groen-, parkeer- of waterretentiedaken is die zo mogelijk nog belangrijker. Veelal wordt om die reden een tweelaagse, volledig verkleefde dakbedekking geadviseerd. Uit oogpunt van recycling ligt hier een belangrijke uitdaging voor onze branche.” Ligthart: “Feitelijk is deze oplossing zeer duurzaam, omdat de dakbedekking tegen weersinvloeden wordt beschermd en daardoor langer meegaat. Maar hergebruik is hierdoor wel lastiger.” Dirk Theuns vult aan: “We moeten echter niet denken in onmogelijkheden, maar in kansen. Ik ben ervan overtuigd dat de innovatieve kracht van de branche ervoor zorgt dat ook hiervoor in de toekomst een oplossing wordt gevonden.”

Bitumen dakbanen zijn zeer goed te recyclen tot een gelijkwaardig product. Recycling heeft dan ook alle aandacht van ProBitumen Benelux. Foto: BMI

Eco-realisme kan ook betekenen dat de aannemer besluit om bij renovatie de isolatie over de bestaande dakbedekking heen te leggen en deze te voorzien van nieuwe dakbedekking. “Het oude bitumen functioneert dan als dampremmende laag. Uiteindelijk stel je dan de recycling weer veertig jaar uit. Dat is een keuze die uit oogpunt van Total Cost of Ownership gunstig kan zijn”, zegt Theuns. Ligthart vult aan: “Dat geldt niet voor oude daken waarop nog teermastiek ligt. Dat mag absoluut niet in aanraking komen met nieuwe bitumen dakbanen. Teermastiek is een gevaarlijke stof en door contaminatie zouden de bitumen dakbanen in de toekomst niet meer bruikbaar zijn voor recycling. Zorg dus altijd bij aanbrengen, maar ook bij verwijderen, opslag en transport, dat teermastiek of andere teerproducten gescheiden blijven van bitumen dakbanen.”

Kwaliteitsborging

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de bitumenbranche is de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. De grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn het vervallen van de preventieve toets op de bouwtechnische voorschriften door bouw- en woningtoezicht, de wijze van toezicht houden tijdens de realisatiefase en de wijzigingen in juridische aansprakelijkheden. De private markt wordt geacht het merendeel van deze taken, die nu door overheidsinstanties worden uitgevoerd, over te nemen.

“Belangrijk aandachtspunt voor de dakaannemers is de wijziging van aansprakelijkheden. De opdrachtnemer (veelal bouwer of onderaannemer) wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het product dat hij levert. De opdrachtnemer is ook na oplevering verantwoordelijk voor aantoonbare gebreken, tenzij deze hem niet te wijten zijn. Dat kan betekenen dat aannemers harde garanties gaan vragen van dakaannemers dat de gevraagde kwaliteit wordt geleverd. Verderop in de keten zal die vraag ook bij de fabrikanten van bitumen dakbanen worden neergelegd”, legt Peter Ligthart uit.

Volgens Dirk Theuns behoeft de dakenbranche echter niet te vrezen voor de nieuwe wetgeving: “Wij hebben in de bouw altijd vooropgelopen op het gebied van kwaliteitsborging, certificering van dakbanen en dakdekkers en verzekerde garantie. Met TECTUM hebben we bovendien een unieke opleider voor de dakbedekkingsbranche. Daar leveren wij een serieuze bijdrage aan, door het ter beschikking stellen van materialen. Daarnaast hebben de leden van ProBitumen Benelux eigen trainingscentra. Wij zijn in ieder geval klaar voor de toekomst!”

 

 

 

 

 

Gepubliceerd: 23 mei door Dakenraad | Tekst en beeld: ing. Frank de Groot

Rendement halen uit je zonnepanelen? Kies voor een wit dak met IKO carrara!

Rendement halen uit je zonnepanelen? Kies voor een wit dak met IKO carrara!

Zonnepanelen zijn de meest voor de hand liggende oplossing voor het vergroenen van de energievraag van een woning. Maar hoe zorg je er eigenlijk voor dat zonnepanelen optimaal rendement leveren? Het rendement van zonnepanelen wordt beïnvloed door een aantal factoren zoals de hoeveelheid zonlicht op het dak, de oriëntatie van het dak, de invloed van wind en zeker niet onbelangrijk: de omgevingstemperatuur.

De sleutel tot een hoog rendement van zonnepanelen ligt dus in het zo koel mogelijk houden van wat eigenlijk veel warmte aantrekt. De kleur van de dakbedekking van een woning speelt hier een enorme rol in. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat naarmate de levensduur van zonnepanelen toeneemt, de invloed van temperatuur op hun rendement toeneemt.

 

IKO carrara voor een koel dak

Met de IKO carrara bitimineuze dakmembranen lanceert IKO de ideale oplossing voor een optimaal rendement van zonnepanelen. De membranen zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een witte krachtig reflecterende en emitterende minerale afwerking. Naast de klassieke reflectie heeft deze minerale afwerking een bijkomende specifieke materiaaleigenschap. Het carrara-mineraal heeft een hoge emissiviteit. Dit wil zeggen dat het materiaal zeer efficiënt de opgenomen warmte afgeeft door middel van infrarood straling.

Deze dubbele eigenschap van de afwerking van IKO carrara leidt dus tot een reductie van de oppervlaktetemperatuur van de dakbedekking van meer dan 30 °C. Hierdoor zal het gebouw minder snel opwarmen tijdens de zomer en is er minder actieve koeling nodig. Tegelijkertijd zorgt de lagere oppervlaktetemperatuur van het dak voor een hoger rendement van zonnepanelen tijdens de zomermaanden. Bovendien treden er aanzienlijk minder temperatuurschokken op waardoor de verwachte levensduur van dit dakmembraan met minstens 5 jaar verlengd wordt. Naast het puur economische voordeel leiden deze twee positieve gevolgen in een vermindering van de CO2 uitstoot wat resulteert in een lagere ecologische voetafdruk.

Isoleren of zonnepanelen? Niet of, maar wat eerst?

Isoleren of zonnepanelen? Niet of, maar wat eerst?

Groene energie, klimaatverandering, CO2-neutraliteit,… Het zijn allemaal termen waar je vandaag de dag niet meer onderuit kan. Maar wat is wat en waar moet je beginnen bij het ‘vergroenen’ van jouw woning?

 

Zonnepanelen = Groene energie

Dat staat vast. Zonnepanelen maken gebruik van fotovoltaïsche cellen om licht (niet warmte!) om te zetten in energie. Als je je CO2-afdruk dus wilt verlagen en jouw woning wilt verduurzamen of vergroenen kom je eenvoudig terecht bij het installeren van zonnepanelen. Maar gaan we nu niet te snel?

 

Isolatie = Lagere energievraag

En dat is net een belangrijke eerste stap. Wie goed isoleert heeft een lagere energiebehoefte. Energie die je niet nodig hebt, hoef je bovendien ook niet te betalen. Wie wil besparen op de energiefactuur, isoleert best eerst. Daarna kan je je restvraag naar energie nog verduurzamen door middel van zonnepanelen.

 

Trias Energetica

 • Door isolatie van de gebouwschil (dan denken we vooral aan daken, gevels en vloeren) probeer je de energievraag van je gezin of woning zoveel mogelijk te beperken. Het motto hier luidt: “De duurzaamste energie is, is niet gebruikte energie!”. Probeer dus zo veel mogelijk te besparen op je energieverbruik (en factuur!).

Wist je al hoeveel energie je verliest in een niet geïsoleerde woning?

 • Vloer: 10%
 • Muren: 20%
 • Daken: 30%
 • Ventilatie: 20%
 • Koudebruggen: 5%
 • Ramen: 15%

In een niet-geïsoleerd huis, gooi je het geld dus letterlijk door ramen en deuren!

 • Is de gebouwschil van jouw woning ondertussen geïsoleerd? Goed zo! Je hebt jouw energievraag dus aanzienlijk verminderd. Maar wat nu? Stap 2 van Trias energetica stelt dat je nu moet denken in termen van compensatie. Compenseer jouw CO2-afdruk door de restenergie zo groen mogelijk in te zetten. Dan denken we uiteraard aan het gebruik van zonnepanelen.

Zijn er nog manieren om mijn energieaanvraag te vergroenen? Uiteraard! Alle energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen, kan je aanspreken. Zo denken we aan warmtepompen, zonneboilers, windmolens,…

 • Normaal gezien heb je nu al een groot deel van je energievraag weggenomen (stap 1) en vergroend (stap 2). Mocht je toch nog een nood hebben aan energie, ben je nu wel genoodzaakt om fossiele brandstoffen aan te spreken (gas, olie en kolen). Ook hier kan je echter optimaal mee omgaan! Probeer je warmtebronnen zo laag mogelijk te installeren (vloerverwarming) en de warmwaterleidingen in jouw woning zo kort mogelijk te houden.

 

Is IKO enertherm isolatie op zich wel duurzaam? Uiteraard!

 • Duurzaam isoleren
  IKO enertherm isolatie heeft een isolatiewaarde van λ0.022. Dat zegt misschien niet veel, maar het houdt wel in dat IKO bij de best presterende isolatiematerialen op de markt is! De productie van minder materiaal zorgt zo tóch voor een uitstekend geïsoleerde woning.
 • Hernieuwbare grondstoffen
  Het aandeel van hernieuwbare grondstoffen is aanzienlijk. Zo worden o.a. pet-flessen gerecycled en gebruikt in het productieproces van PIR-isolatie.
 • Geen afval
  In het productieproces van IKO enertherm isolatie wordt het frees- en zaagafval verwerkt tot briketten. Deze briketten worden gebruikt als toeslagstof in beton.
 • Spreiding Productielocaties
  In de groeistrategie van IKO Insulations is de geografische spreiding van productielocaties voorzien. De verkochte transportafstanden dragen bij tot een substantiële verbetering van de ecologische voetafdruk.

 

ProBitumen in het programma “Barometer” op RTLZ

In de Barometer worden succesverhalen van ondernemers gedeeld. We volgen ondernemers die de ins en outs van hun bedrijf met ons willen delen. Samen met presentatrice Annemarie Brüning worden bedrijven geanalyseerd aan de hand van de Barometer.

Iedere week ligt de focus op een andere branche binnen de ondernemerswereld. Welke factoren bieden het bedrijf kansen en zorgen voor groei? Elke aflevering een ander thema met andere succesverhalen. Elke zondag 17:30 bij RTL-Z.

 

Meet & Greet Jorien ter Mors

Meet & Greet Jorien ter Mors

Team IKO – Drievoudig Olympisch kampioene Jorien ter Mors is een Nederlands langebaanschaatsster en voormalig shorttrackster.
Zij bezoekt de IKO stand op 7 februari a.s. op de Bouwbeurs in Utrecht. Kom ook langs voor een meet & greet!

Jorien Ter Mors won afgelopen seizoen de Olympische titel op de 1000 meter, nadat ze in 2014 al de Olympische titels wist te winnen op de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Daarnaast wist Jorien vorig seizoen de wereldtitel op de sprint te bemachtigen terwijl ze in 2016 al de wereldtitels op de 1000 en 1500 meter veroverde.

Meet & Greet Jorien ter Mors

Bezoek IKO op de Bouwbeurs in Utrecht!

Bezoek IKO op de Bouwbeurs in Utrecht!

Ook dit jaar presteren wij ons op de Bouwbeurs in Utrecht met onze IKO totaaloplossingen voor daken en isolatie.

U bent van maandag 4 tot vrijdag 8 februari van harte welkom op onze stand in hal 11 stand hal 11 E060.

Met een glaasje in de hand kunt u hier kennismaken met onze concepten, totaaloplossingen in isolatie en platte daken.

Onze collega’s staan u graag te woord.

Klik hier voor gratis toegangskaarten!

Bouwbeurs Utrecht

Team IKO verwelkomt Suzanne Schulting!

Team IKO verwelkomt Suzanne Schulting!

Team IKO heeft niet alleen Suzanne Schulting aangetrokken maar heeft ook een nieuwe belangrijke sponsor aan zich weten te binden: Wienerberger. Schulting gaat komend seizoen haar langebaanwedstrijden uitkomen voor Team IKO. De Olympisch kampioen shorttrack zal ook geregeld trainingen aansluiten bij het team van onder andere Olympisch kampioen (langebaan) Jorien Ter Mors om zich zo goed voor te bereiden op haar langebaan kampioenschappen.

Team IKO: ‘Schulting is natuurlijk Olympisch kampioen shorttrack maar wij zijn er van overtuigd dat ze ook op de langebaan veel in haar mars heeft. Ze past dan ook perfect in onze visie dat we de nieuwe helden van het schaatsen naar de top willen begeleiden.’
‘Ik ben ontzettend blij dat ik kan aansluiten bij Team IKO,’ aldus Schulting. ‘Het is een mooi team met veel kwaliteit, denk hierbij aan Jorien Ter Mors. Ik hoop dat dit team mij kan helpen om mijn langebaan ambities te verwezenlijken.’

Maar er is meer goed nieuws vanuit Team IKO want met Wienerberger is er een nieuwe subsponsor aangetrokken. Wienerberger is wereldwijd de grootste producent van keramische bouwmaterialen.

Team IKO is erg tevreden met de nieuwe sponsordeal: ‘Wij zijn ongelofelijk trots dat het ons weer gelukt is om zo’n stabiele en grote partij aan ons team te binden. Wij hebben in iets meer dan een jaar tijd een stabiele schaatsploeg neergezet, gebaseerd op nieuw talent zoals Jutta Leerdam en Niek Deelstra, aangevuld met ervaring zoals Jorien Ter Mors. Met de komst van Wienerberger kunnen we met nog meer rust verder bouwen aan dit team,’ aldus Ten Hove.

‘Vanuit Wienerberger hopen wij ons steentje bij te dragen om nieuw schaatstalent optimaal te laten presteren,’ aldus Bert Jan Koekoek, algemeen directeur van Wienerberger.

Klaas Oosterhof van hoofdsponsor IKO Insulations stelt: ‘Wij zijn uiteraard verheugd dat er nu drie bedrijven staan die volop voor een nieuw sponsormodel voor het Nederlandse schaatsen willen gaan. De komst van Suzanne maakt dit project alleen maar sterker. We wensen haar alle succes toe binnen Team IKO.

Wij zijn er trots op dat we zoveel nieuwe partijen enthousiast hebben gekregen voor het schaatsen, want naast deze sponsoren hebben we ook nog een eigen business club met een groot aantal bedrijven’ aldus Ten Hove. ‘Wij hebben een duidelijke strategie hoe we de komende jaren het team groot willen maken en wij merken dat veel bedrijven daar enthousiast over zijn.’

Team IKO verwelkomt Suzanne Schulting!

Leveranciers cursussen IKO aangemerkt als scholingsdagen

Leveranciers cursussen IKO aangemerkt als scholingsdagen

conform voorwaarden CAO BIKUDAK

De onderstaande cursussen van IKO B.V. worden eind juni 2018 opgenomen in het register van leverancierscursussen.

 • Training IKO bitumen dakbanen
 • Training IKO Armourplan PVC dakbanen
 • Training Hertalan EPDM dakbanen
 • Training Resitrix EPDM dakbanen

Dat wil zeggen dat deze cursussen nu worden aangemerkt als scholingsdagen zoals beschreven in de cao BIKUDAK. In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is onder andere vastgelegd dat voor de werknemer scholingsrecht en voor de werkgever scholingsplicht bestaat.

Dat betekent concreet als u een training volgt bij IKO b.v. u deze vanaf heden kunt wegschrijven als scholingsdag. Het kost uw organisatie niets extra om deze training te volgen omdat de dagen verplicht aangeboden moeten worden aan het personeel conform bovengenoemde CAO.

IKO B.V. is erg verheugd met dit nieuws want slechts onder bepaalde voorwaarden worden leverancierscursussen aangemerkt als scholingsdagen.

Het volledige register van geregistreerde leverancierscursussen kunt u hier raadplegen:
http://www.administratienet.nl/downloads/Documents/Overig/SF-BIKUDAK-overzicht-meetellende-leverancierscursussen-2018.pdf

Team IKO trekt Jorien ter Mors aan!

Na een eerste schaatsseizoen heeft Team IKO groot nieuws naar aanloop van volgend seizoen.

 

Jorien Ter Mors zal komend seizoen uitkomen voor Team IKO. De drievoudig Olympisch kampioene kiest voor Team IKO zodat ze in alle rust en in een professionele omgeving samen met haar coaches de gebroeders Erwin en Martin ten Hove kan toewerken naar het aankomende schaatsseizoen.

Jorien ter Mors: ‘Team IKO is voor mij de perfecte omgeving om volledig voor het langebanen te gaan. De mannen zijn voor mij ideaal om achteraan te schaatsen en ook de dames kan ik goed mee trainen. Ik geloof in de vernieuwende visie van het team en ik vind het leuk om samen met Team IKO te gaan ontdekken hoe we mijn sportieve route het beste kunnen invullen.’

De gebroeders Ten Hove van Team IKO zijn trots op het aantrekken van de regerend wereldkampioene sprint: ‘Ons doel is om stap voor stap het team te laten groeien en toe te werken naar de Olympische Spelen van 2022 en 2026. Met het aantrekken van Jorien komt dit proces in een enorme stroomversnelling terecht. We mogen ons op dit moment zelfs de tweede ploeg van Nederland noemen. Maar we laten ons niet gek maken, we hebben een duidelijke visie en lange termijn doelen en we blijven daar stap voor stap aan werken via onder andere een vernieuwend sponsormodel.’

Andere nieuwe namen zijn Letitia de Jong (Nederlands kampioene sprint), Bo van der Werff, Martijn van Oosten en Jutta Leerdam. Lennart Velema, Joost Born, Niek Deelstra en Daan Baks blijven na vorig seizoen ook dit jaar nog in IKO-outfit op het ijs.

 

IKO schaatsteam IKO schaatsteam

Uitzending ‘Nederland Heeft Het’

Op 22 oktober was onze partner Roofing Service Nederland op televisie te zien in het RTL4 programma ‘Nederland Heeft Het’.

 

Roofing Service Nederland heeft het gehele dak ingericht als een tentoonstellingsdak met alle noviteiten op het gebied van duurzaamheid. Een uniek dak op een uniek gebouw in Nederland.

In het tv-programma ‘Nederland Heeft Het: De Provincies’ ontdekken twee presentatoren het authentieke Nederland. Per provincie ontdekken zij over de geschiedenis, de cultuur en het landschap. Wat hebben onze provincies te bieden voor zowel binnen- als buitenlandse toeristen? Musea, fietstochten, sportieve activiteiten, bierbrouwerijen en niet te vergeten goed eten en streekproducten staan centraal in ‘Nederland Heeft Het: De Provincies’.

Maar de focus ligt in het programma zeker niet alleen op het toerisme, ook is er aandacht voor het aanbod aan opleiding en scholing, de industrie in de omgeving en bijvoorbeeld de werkgelegenheid.

Bekijk hier de de beelden.

 

IKO bv nieuws IKO bv nieuws