Energieneutraal schoolgebouw uit prefab elementen

Energieneutraal schoolgebouw uit prefab elementen

Project basisschool IKC de Schakel genomineerd voor Dak van het Jaar

Momenteel wordt basisschool De Schakel in Vlaardingen gerenoveerd tot een zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) voor onderwijs en opvang van kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Als de werkzaamheden zijn afgerond, vinden de activiteiten plaats vanuit een energieneutraal of NOM (Nul op de Meter)-gebouw. De gebouwschil werd volledig prefab op de bouwplaats aangeleverd, inclusief geïntegreerde installaties.

Roofs

Heeft u hem al gezien?
Roofs December 2019

Productbladen verzenden via email