Windlast Berekening

Wat betekent windbelasting?

Vraag hier uw windlastberekening aan volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011 en NPR 6708:2013. Alle velden van het formulier dienen te worden ingevuld.

Algemene Informatie


Dakvlak 1

Let op! Klik op de gewenste tekening en vul de afmetingen in meters in. (Vul a.u.b. decimalen in als een punt(.) en geen komma(,))

Windgebied
* In windgebied I en II is er voortaan sprake van een kuststrook die moet worden beschouwd. Deze kuststrook geldt voor de Noordzeekust, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse meren. Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het water tot het pand kleiner of gelijk is aan 10x de gebouwhoogte. De wind kan in deze strook ongehinderd over een afstand van minimaal 2 km aanzwellen voordat het pand wordt bereikt. Het bouwwerk heeft een hoogte die tenminste 2x de gemiddelde hoogte is van de gebouwen en andere obstakels die zich tussen het bouwwerk en het open water bevinden.
Terreincategorie

Omgeving
Gebouw*
*Let op: onder meer bij de aanwezigheid van tenminste 1 roldeur is het gebouw 'open'

Onderconstructie
Dakvlak toevoegen

Vraag hier uw windlastberekening aan. Wij helpen u graag!