IKO informeert over prijsverhogingen per 1 januari 2018

16 Nov 2017 door Iko

Geachte relatie,

Door de alsmaar toenemende vraag naar diverse grondstoffen, blijft er schaarste ontstaan op de markt. Dit resulteert in aanhoudende prijsstijgingen van grondstoffen die impact hebben op de kostprijs van diverse producten.

IKO B.V. is daarom genoodzaakt om per 1 januari 2018 de gestegen grondstofprijzen te verwerken in de prijscondities van de volgende producten:

 

IKO Bitumen dakbedekking

+6-8%

IKO Liquids (o.a. PU-lijmen, IKO Protect) 

+6%

Rubbertegels

zwart +5%

gekleurd  +15%

PVC toebehoren

gemiddeld  +3%

PS isolatie

EPS +4-7%

XPS +7%

Beton producten /daktegels 

+4-6%

ANJO-assortiment

+3-5%

Aluminium dakrandprofielen 

gemiddeld +5,5%

Resitrix   

+3% (al eerder aangekondigd)

 

Wij verzoeken u vriendelijk om hier in uw calculaties en communicatie naar uw klanten toe alvast rekening mee te houden.  Huidige afspraken en vastgelegd in offertes m.b.t. de bovengenoemde producten, worden uiteraard gerespecteerd.

 

Vertrouwend dat we u tijdig geïnformeerd te hebben. 

 Handtekening Wouter Sikking2                                Handtekening digitaal Ronald Vermeer

Wouter Sikking                                                               Ronald Vermeer

Country Sales Manager                                                   Commercieel Directeur